تیم پازلی

محمد حسین محسنی

فرمانده اجرایی

حسین آریان

فرمانده فنی

مصطفی لطفی

سرملوان فنی

محمد حسین محسنی

ملوان فنی

محمد امین فرهادیان

ملوان فنی

رضا آخوندی

ملوان فنی

زینب خسروی

ملوان فنی

امیر محمد آخوندی

ملوان فنی

مریم پویا

فرمانده فروش

فاطمه شوکت آبادی

ملوان فروش

محمد مهدی درگی

ملوان فروش

شکیبا قهوه‌چی

فرمانده محتوا

یلدا غلامی

فرمانده ارتباط با مشتریان

عاطفه علی‌پور

ملوان ارتباط با مشتریان

سیاوش شماعیل زاده

فرمانده مارکتینگ و طراحی

مصطفی موسوی نژاد

سرملوان طراحی

زهرا مرتضوی

ملوان طراحی

سایدبار
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.