برای رسانه ها

برای انتشار اخبار پازلی میتونید از لوگوهای زیر استفاده کنید.

لطفا در صورت امکان لینک یا اسم روزنامه، مجله، یا سایت مربوطه را به support@puzzley.net اطلاع دهید.دریافت لوگو پازلی

لوگوهای پازلی