کتابچه راهنمای مدیریت پروژه

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با کسب یک نمای کلی از این دانش، اطلاعات بنیادین و کافی را برای به کاربستن آن دریافت کنید.

دانلود رایگان کتابچه

چه اطلاعاتی را با مطالعه‌ی این کتابچه بدست می‌آورید؟

 • تعریف درست پروژه چیست و چه تفاوتی با فرآیند دارد؟
 • اشتباهات زیرساختی در تدوین یک پروژه چه هستند؟
 • متدولوژی‌های برتر در مدیریت پروژه کدامند؟
 • کدام رویکرد برای سازمان ما مناسب‌تر است؟
 • ساختار شکست کار(WBS) چیست؟
 • اصول درست هدف‌گذاری با کمک روش اسمارت (S.M.A.R.T) کدامند؟
 • نمودار گانت (Gantt Chart) چیست؟

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟

کتابچه‌ی مدیریت پروژه حاضر از یک نیاز برخواسته است و برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در این حوزه دارند. کتابچه‌ی حاضر سرریز دانشی است که از نتیجه تحقیقات تیم پشتیبانی پازلی ایجاد شده است. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین اصول مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

در این کتابچه با چه مفاهیم مهمی آشنا می‌شوید؟

فهرست مطالب کتابچه مدیریت پروژه

1فصل اول) پروژه
 • پروژه چیست؟
 • چطور پروژه‌ها را تشخیص بدهیم؟
 • تفاوت پروژه و فرآیند چیست؟
 • چرخه‌ی عمر پروژه چگونه است؟
2فصل دوم) مدیریت پروژه
 • چه کارهایی را مدیریت پروژه می‌گویند؟
 • چطور مشکلات سازمان خود در مدیریت پروژه‌ها را شناسایی کنیم؟
 • متدولوژی‌ها در مدیریت پروژه چه هستند؟
 • تفاوت متدولوژی، متد و یا چهارچوب چیست؟
3فصل سوم) رویکرد یک: مدل آبشاری
 • با مدل آبشاری چگونه می‌توانیم پروژه‌ها را مدیریت کنیم؟
 • چرا از رویکرد آبشاری استفاده کنیم؟
 • چرا از رویکرد آبشاری استفاده نـکنیم؟
 • در چه پروژه‌هایی متدولوژی آبشاری به کمک ما می‌آید؟
4فصل چهارم) تفکر چابک (Agile)
 • با تفکر چابک (Agile) مدیریت پروژه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
 • چابک (Agile) یک متدولوژی است؟
 • ارزش‌ها و اهداف چابک چه هستند؟
 • دوازده اصل اساسی برای چابک بودن کدام‌اند؟
 • چرا باید از چابک (Agile) استفاده کرد؟
 • معایب استفاده از روش چابک (Agile) کدام‌اند؟
 • از چه چهارچوب‌هایی در مدیریت پروژه با شیوه چابک (Agile) می‌توان بهره برد؟
 • کدام روش مدیریت پروژه برای پروژه من مناسب است؟
5فصل پنجم) پیوست‌ها
 • پیوست الف) هدف‌گذاری به روش اسمارت (S.M.A.R.T)
 • پیوست ب) ساختار شکست کار (WBS)
 • پیوست پ) نمودار گانت (Gantt Chart)
 • پیوست ت) استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
 • پیوست ج) سیری در تاریخچه مدیریت پروژه

همین الان
مطالعه‌ی کتابچه راهنمای مدیریت پروژه، را شروع کنید.

دانلود رایگان کتابچه