گردشگری خراسان جنوبی
گردشگری خراسان جنوبی
۱۲ شهریور، ۱۳۹۶
طرفداران تیم والیبال ایران
۱۲ شهریور، ۱۳۹۶

اپلیکیشن کارستان

اپلیکیشن کارستان اپلیکیشن کارستان  اپلیکیشن کارستاناپلیکیشن کارستان

 

اپلیکیشن کارستان


کارستان، فیلم‌های مستندی است که برنامه‌ریزی و تولید آن در بخش خصوصی از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در حال حاضر شش مستند از این مجموعه آماده نمایش است.

پروژه‌ی «کارستان» با مأموریت «ترسیم تصویری از کارآفرینان جامعه و انتقال این الگو به جامعه‌ی پُر نیاز کشور به‌ویژه جوانان ایرانی» طراحی‌شده است. مأموریتی که نه‌تنها استراتژی مجموعه را شکل داده، بلکه سایر اهداف این پروژه ملی را زیر چتر خود می‌برد:

– تلاش در جهت ثبت و الگوسازی از شخصیت‌هایی که بی‌اتکا به موقعیت‌ها و امتیازات خاص در بهبود بخشی به زندگی شخصی، اجتماعی و توسعه‌ی کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

– ایجاد انگیزه و امید برای تقویت توانمندی‌های فردی با توجه به این‌که در شرایط فعلی جامعه، انبوه موانع پیش‌رو، قدرت تصمیم‌گیری و هدف‌مندی را ضعیف و در بسیاری موارد منتفی می‌کند.

– انتقال تجربه‌های شکل‌گیری ایده تا عمل کارآفرینان بومی و مسیرهای توسعه و روش‌ها و نوآوری‌های آن‌ها به جامعه به‌ویژه نسل جوان ایران.