اپلیکیشن همیار فارکس
۱۴ اسفند، ۱۳۹۹
اپلیکیشن همیار بورس
۱۴ اسفند، ۱۳۹۹

اپلیکیشن فیلترهای بورسی

 

اپلیکیشن فیلترهای بورسی


اپلیکیشن فیلترهای بورسی روزانه خورجی فیلترهای مختلف بورس رو منتشر می کنه و شما میتونید برای تحلیل و بررسی سهم‌ها از اون استفاده کنید.

فیلترهای اپلیکیشن فیلترهای بورسی:

۱٫ سهم‌هایی که روز بعد احتمالا منفی هستند

۲. سهم‌هایی که روز بعد احتمالا مثبت هستند

۳. سهم‌هایی که روز بعد احتمالا صف فروش هستند

۴. سهم‌هایی که روز بعد احتمالا صف خرید هستند

۵. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی ۵ برابر بیشتر فروش بوده‌است

۶. سهم‌هایی که در حال برگشت از منفی به مثبت هستند

۷٫ سهم‌هایی که ورود پول هوشمند داشته‌اند

۸٫ سهم‌هایی که خروج پول هوشمند داشته‌اند

۹٫ سهم‌هایی که ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی داشته‌اند

۱۰٫ سهم‌هایی که خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی داشته‌اند

۱۱٫ الگوی ساعت مثبت

۱۲٫ سهم‌هایی که حجم مشکوک داشته‌اند

۱۳٫ سهم‌هایی که افزایش ناگهانی حجم معاملاتی داشته‌اند