کتابچه راهنمای مدیریت پروژه

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با روش‌های مدیریت پروژه آشنا شوید.

دانلود رایگان کتابچه

چه اطلاعاتی را با مطالعه‌ی این کتابچه بدست می‌آورید؟

  • آشنایی با اصول روش اسکرام
  • آشنایی با روش کاربردی کانبان
  • تعریف روش کریستال و آشنایی با آن
  • آشنایی با چهارچوب لین

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟

کتابچه‌ی چهارچوب‌های مدیریت پروژه برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در رابطه با روش‌های مدیریت پروژه دارند. با مطالعه‌ی این کتابچه شما می‌توانید با روش‌های مدیریت پروژه به صورت جزئی‌تر آشنا شوید و به صورت کاربردی از آن‌ها در پروژه‌های خود استفاده کنید. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

در این کتابچه با چه مفاهیم مهمی آشنا می‌شوید؟

همین الان
مطالعه‌ی کتابچه راهنمای مدیریت پروژه، را شروع کنید.

دانلود رایگان کتابچه